VANDAAG: Urban Sports Symposium

Wanneer: Donderdag 1 nov, 15.00 - 18.00 uur

Locatie: Royal Theater

Gratis

De stad als speelplaats

Nu de massa naar de hoogste en moeilijkste bergen gaat, maken de pioniers de tegengestelde beweging: ze komen naar de stad! Het urbane landschap daagt de extreme sporters steeds meer uit. Buildering, slacklining, highlining, parkour en freerun, obstacle runs, bootcamp, MTB-trail, de stedelijke omgeving blijkt zich voor allerlei extreme sporten te lenen. Tijdens dit symposium gaan sporters in discussie met organisatoren, bedrijven, wetgevers én de overheid over de onmogelijkheden maar uiteraard vooral de mogelijkheden van urban sport. Wat zijn de consequenties van het alternatief gebruik van de stedelijke omgeving?
Mogelijke discussiepunten:
  • Mag dat?
  • Wat betekent het sporten in de openbare ruimte voor handhaving en regelgeving?
  • Wat zijn de grootste knelpunten voor de sporters en voor de gemeentelijke organisatie?
  • Hoe kan worden ingespeeld op de behoeften van urban sporters en hoe kan daarop worden gestuurd?
  • Wat betekent dit voor het imago van de stad en hoe zit het met de acceptatie van deze activiteiten door de bewoners?
Programma, onder andere:

 

The Hanging

een film van Geoffrey Feinberg, over een jonge Russische ‘rooftopper’

Highlining in de stad

een presentatie door de jongens van de Safety Meeting in Heerlen

Buildering

door Tim Jacobs (D), schrijver van het boek Buildering Spots, klettern und bouldern in der Stadt. Jacobs is de expert in Duitsland als het gaat om buildering, het beklimmen van stedelijke structuren.

De Wilhelminaberg als voorbeeld

De Wilhelminaberg in Landgraaf, ooit een afvalberg van de mijnen, is herschapen tot een parkachtig wandelgebied en wordt inmiddels op alle mogelijke manieren gebruikt door sporters. Vooral de trappen zijn een hotspot van activiteit.

Foto: Nathan Welton, Estes Park, Colorado http://nathanweltonphoto.com

De stad als speelplaats

(…) In de steden speelt niet alleen het probleem van de verhouding tussen speelsheid en controle, maar ook de spanning tussen verschillende vormen van speelsheid die om verdere regulering vraagt. Die spanning zien we bijvoorbeeld tussen de toeristische cultuurhistorische waarde en de winkelfunctie van een stad. Wanneer de commercie heel erg ver in de haarvaten van het historische landschap is doorgedrongen, dreigt dat landschap steeds meer het karakter te krijgen van een themapark of openluchtmuseum.

Een ander conflict kan zich voordoen tussen de verschillende vormen van toeristische attractie: de cultuurhistorische waarde van een stad versus haar potentieel als uitgaanscentrum van vertier en vermaak. Een sprekend voorbeeld is de Vlaamse stad Gent waar veel Engelsen op grond van de snelle overtocht en de gunstige koers van het pond, zich in snel tempo laten vollopen en tamelijk nadrukkelijk in het straatbeeld aanwezig zijn.

Het gelijk opgaan van vormen van speelsheid en de controle ervan is een sociologische paradox die vruchtbaar is om zowel de stedelijke economie als het gebruik van stedelijke openbare ruimte te begrijpen. Het toegenomen economische en sociaal-culturele belang van spel en speelsheid is alleen maar mogelijk onder de conditie van gelijktijdige verdergaande controle en voortschrijdende regulering van die speelsheid. In dit opzicht is er een interessante parallel met een andere, meer klassieke sociologische paradox die we al bij klassieke denkers als Georg Simmel tegenkomen: verdergaande individualisering is alleen maar mogelijk bij verdergaande maatschappelijke schaalvergroting en massaliteit. De betrekkelijk geringe aandacht die de paradoxale relatie tussen spel en de reglementering ervan tot nu toe heeft gekregen, is vooral toe te schrijven aan de verwaarlozing van spel en spelen in de sociale wetenschappen. De toegenomen aandacht die het spel nu krijgt, komt misschien vooral ook voort uit het feit dat het een steeds serieuzere aangelegenheid is geworden. (…)

Uit: De stad als speelplaats
Jack Burgers / UvA

Met medewerking van:

Iba Parkstad, Gemeente Heerlen, Safety Meeting, Rachel Nilwik Klimwerk, Tim Jacobs