DMFF Privacy

Dutch Mountain Film Festival (DMFF) met e-mailadres festival@dmff.eu, verklaart het volgende:
DMFF houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Doeleinden van het gebruik van je persoonsgegevens

Je kunt op de website van DMFF, via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:

 • om je aan te melden voor onze nieuwsbrief
 • om tickets te bestellen
 • om producten (boeken, kleding) te bestellen

Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • het afhandelen van je betaling
 • het afhandelen van je bestelling

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • tickets bij je af te leveren
 • een nieuwsbrief te versturen

DMFF gebruikt de door jou verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor je deze gegevens zelf hebt ingevoerd. Als je je opgeeft voor de nieuwsbrief komen je gegevens in onze relatiedatabase, wat betekent dat je ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een evenement dat wij organiseren.

Aard van de persoonsgegevens

DMFF onderscheidt twee groepen personen:
– bezoekers en relaties
– geaccrediteerde gasten

De gegevens die wij van bezoekers en relaties bewaren zijn:

naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, interesses, nieuwsbrief voorkeuren, IP adres, lidmaatschap BGL/CJP/Stadspas

De gegevens die wij van geaccrediteerde gasten bewaren zijn:

naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, functie, beroep, nationaliteit, reisgegevens, verblijfsgegevens, biografie, taalachtergrond, opleiding, interesses, nieuwsbrief voorkeuren, IP adres en de organisatie.
Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens, zoals over je gezondheid, strafrechtelijk verleden of je geboorteland.

Geautomatiseerde besluitvorming

DMFF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DMFF) tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

DMFF deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DMFF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DMFF jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DMFF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bezoekers en relaties: 3 jaar na laatste contact.
 • Reisgegevens en verblijfsgegevens: 1 maand na verblijf.
 • Financiële gegevens van bezoekers en gasten: 7 jaar na laatste levering, nodig voor wettelijke bewaartermijn van fiscale data.
Inzage en wijzigen

Je mag altijd bij DMFF om inzage vragen in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Je kunt deze gegevens ook laten aanpassen of verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar festival@dmff.eu.

Cookies

Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies; Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld je surfgedrag. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld bij de inlogportal voor klanten.

Sociale Media

DMFF maakt in sociale media campagnes in sommige gevallen gebruik van specifieke doelgroepen. Deze doelgroepen worden aangemaakt binnen het sociale media platform of door middel van het uploaden van e-mailadressen en het ontdubbelen met gebruikers binnen het platform. Op deze manier kan DMFF haar bezoekers gericht wel of juist niet benaderen binnen een sociale media campagne. Mocht je hierop geen prijs stellen, laat het ons dan weten. Ook kan je via de instellingen van Facebook je advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Fotografie en video

Tijdens DMFF lopen er fotografen en filmers rond om het festival vast te leggen. Deze beelden zullen uitsluitend worden gebruikt voor communicatie en promotie van DMFF, zoals bijvoorbeeld de website, het jaarverslag, nieuwsbrieven en social media. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van beeld waar u herkenbaar op voorkomt, zullen wij deze uiteraard direct verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met festival@dmff.eu

Toestemming

DMFF gebruikt op zijn website alleen cookies als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je browser zodanig in te stellen dat je helemaal geen cookies meer ontvangt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. DMFF is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Klachten

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken wij je om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan. Ben je dan nog steeds ontevreden? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Zij kunnen dan besluiten een onderzoek naar DMFF in te stellen.

 

DMFF nieuws

DMFF organiseert het hele jaar door diverse events en meetings. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan voor de nieuwsbrief en mis niets!

Meer DMFF? Volg ons!

Blijf op de hoogte via onze social media kanalen

© DMFF | +31 6 54 78 56 42 | festival@dmff.eu